varandra på engelska

Här ar alla varandra översättning till engelska

varandra

[varAn:dra el. varAn:] se varann.swf
- var och en (av två el. flera) den andre (el. de andra)
Variantform: varann
Användning: ej subjekt
each other (also one another)
Exempel:
  • vi tycker om varandra - we like each other
  • vi känner varandra sen gammalt - we have known each other a long time
  • de föll i varandras armar - they fell into each others' arms
Övrig: each other, also one another

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.