varit på engelska

Här ar alla varit översättning till engelska

vara

[2vA:ra] se är
< vara, varit, var, vara >
be
Övrig: be

varit

[2vA:rit] se är
been
Övrig: been

är

[ä:r] verb
< är, var, varit, var, vara >
Användning: förbindelseverb (kopula) vid predikativ
am/are/is
Exempel:
  • han är snickare - he is a carpenter
  • boken är min - the book is mine
  • jag är 15 år - I am 15
  • det var kallt ute - it is (was) cold outside
  • faktum är att jag hör dåligt - the fact is I am hard of hearing
Övrig: am, are, is

är

[ä:r] verb
< är, var, varit, var, vara >
- befinna sig, finnas
am/are/is
Exempel:
  • jag har varit i Finland - I have been to Finland
Övrig: am, are, is

är till sig

[ä:r+tIl:sej] verb
< är till sig, var, varit, vara >
- vara upphetsad
be beside oneself
Exempel:
  • hon var alldeles till sig av oro - she was quite beside herself with worry
Övrig: be beside oneself

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.