vart på engelska

Här ar alla vart översättning till engelska

var

[va:r] pron.
< var, vart >
- varje, var och en
every
Exempel:
  • var fjortonde dag - once a fortnight
  • vart tredje år - every third year
  • vi fick en tia var - we got a ten kronor coin each
Uttryck:
  • var och en ("varje person") - everyone
  • var för sig ("varje enskild person el. sak") - separately, individually
  • vi fick var sin tia ("var och en av oss fick en tia") - we got a ten kronor coin each ("each and every one of us got a ten kronor coin")
Övrig: every

vart

[var+t:] se var pron.
where
Övrig: where

vart

[var+t:] adv.
- till vilket ställe?
where
Exempel:
  • vart ska du åka? - where are you going?
Övrig: where

vart

[var+t:] subst.
where
Uttryck:
  • inte komma någon vart ("inte komma ur ett visst läge") - making no headway, not getting anywhere ("not progressing from a certain position")
Övrig: where

vart

[var+t:] verb
- blev
was
(dialektalt)
("dialect")
Exempel:
  • han vart rasande - he was furious
Övrig: was

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.