varv på engelska

Här ar alla varv översättning till engelska

varv

[var:v] subst.
< varv, varvet, varv, varven >
- verkstad där man tillverkar och reparerar fartyg
shipyard
Sammansättningar:
  • båtvarv - boatyard
  • varvsarbetare - shipyard worker, dockyard hand
  • varvsindustri - shipbuilding industry
Övrig: shipyard, boatyard, shipyard worker, dockyard hand, shipbuilding industry

varv

[var:v] subst.
< varv, varvet, varv, varven >
- rörelse i cirkel
revolution (orbit, turn, round)
(speciellt på viss bana "runda")
("particularly in a certain path "a turn round"")
Exempel:
  • springa ett varv - run a lap
  • motorn kommer upp i varv - the motor revs up
  • toppvarv - at top revs
Uttryck:
  • mellan varven ("under uppehåll i aktivitet") - in the breaks ("during the pauses in an activity")
Sammansättningar:
  • träningsvarv - training lap
  • varvtid - lap time
Övrig: revolution, training lap, lap time, orbit, turn, round

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.