vattenkraft på engelska

Här ar alla vattenkraft översättning till engelska

kraft

[kraf:t] subst.
< kraft, kraften, krafter >
- styrka, energi
strength, power
Exempel:
  • ha kraft att opponera sig - have it in one to object
Uttryck:
  • (kämpa) av alla krafter ("så mycket man orkar") - (struggle) with all one's might ("as much as one can")
Sammansättningar:
  • handlingskraft - power to act
  • motståndskraft - resistance
  • vattenkraft - hydroelectric power
  • kraftfull - powerful
Övrig: strength, power, power to act, resistance, hydroelectric power, powerful

vattenkraft

[2vAt:enkraf:t] subst.
< vattenkraft, vattenkraften >
- (elektrisk) energi från strömmande vatten
water power (hydroelectric power)
Sammansättningar:
  • vattenkraftverk - hydroelectric power station
Övrig: water power, hydroelectric power station, hydroelectric power

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.