veckoslut på engelska

Här ar alla veckoslut översättning till engelska

slut

[slu:t] subst.
< slut, slutet, slut, sluten >
- yttersta gräns för något i rum och tid, avslutning
end; termination; close
Exempel:
  • slut för idag - that's all for today
  • vi lyckades till slut - we finally succeeded
  • i slutet av veckan - at the end of the week
  • i slutet på 1800-talet - at the end of the 19th century
  • från början till slut - from start to finish
  • vid årets slut - at the end of the year
Sammansättningar:
  • veckoslut - weekend
  • krigsslut - end of the war
  • slutresultat - outcome
Övrig: end, termination, close, weekend, end of the war, outcome

veckoslut

[2vEk:oslu:t] subst.
< veckoslut, veckoslutet, veckoslut, veckosluten >
- perioden (fredag-)lördag-söndag, weekend
weekend
Övrig: weekend

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.