vederbörande på engelska

Här ar alla vederbörande översättning till engelska

vederbörande

[2vE:derbö:rande] adj.
- (den person) som avses el. berörs (av en sak)
the (person) concerned
(formellt)
("formal")
Exempel:
  • vederbörande myndighet - the proper authority
  • ingen tvivlar på vederbörandes lämplighet för tjänsten - nobody doubts that the person in question is suitable for the position
Övrig: the concerned

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.