verk på engelska

Här ar alla verk översättning till engelska

verk

[vär:k] subst.
< verk, verket, verk, verken >
- handling, arbete
work
(mest i fraser)
("mostly in phrases")
Exempel:
  • gå till verket - go about it, go to it
  • ett ögonblicks verk - the work of a moment
Uttryck:
  • i själva verket ("i verkligheten") - actually, in fact, as a matter of fact ("in reality")
Övrig: work

verk

[vär:k] subst.
< verk, verket, verk, verken >
- produkt av arbete, alster
work
Exempel:
  • Strindbergs samlade verk - the collected works of Strindberg
Sammansättningar:
  • konstverk - work of art
  • mästerverk - masterpiece
Övrig: work, work of art, masterpiece

verk

[vär:k] subst.
< verk, verket, verk, verken >
- central myndighet
agency
Exempel:
  • statliga verk - government agency boards, authority, department
Sammansättningar:
  • Migrationsverket - Swedish Migration Board
Övrig: agency, swedish migration board

verk

[vär:k] subst.
< verk, verket, verk, verken >
- industrianläggning
Användning: i sms
works
Sammansättningar:
  • järnverk - ironworks
Övrig: works, ironworks

verk

[vär:k] subst.
< verk, verket, verk, verken >
- mekanism
works (mechanism)
Sammansättningar:
  • urverk - clockwork
Övrig: works, clockwork, mechanism

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.