verksamhetsberättelse på engelska

Här ar alla verksamhetsberättelse översättning till engelska

berättelse

[berEt:else] subst.
< berättelse, berättelsen, berättelser >
- historia, skildring, beskrivning
story, tale; narrative
Sammansättningar:
  • reseberättelse - account of a journey
  • verksamhetsberättelse - annual report
Övrig: story, tale, narrative, account of a journey, annual report

verksamhet

[2vÄr:ksamhe:t] subst.
< verksamhet, verksamheten, verksamheter >
- fortlöpande sysselsättning, arbete
activity
(även mer allmänt "funktion")
("also commonly "function, operation"")
Exempel:
  • politisk verksamhet - political activity
  • olaglig verksamhet - illegal activity (operation)
  • vara i full verksamhet - be in full swing
Sammansättningar:
  • studieverksamhet - educational programme
  • försöksverksamhet - experimental work, research
  • hjärtverksamhet - cardiac activity
  • verksamhetsberättelse - annual report
  • verksamhetsår - financial year
Övrig: activity, educational programme, experimental work, research, cardiac activity, annual report, financial year

verksamhetsberättelse

[2vEr:ksamhe:tsberet:else] subst.
< verksamhetsberättelse, verksamhetsberättelsen, verksamhetsberättelser >
- årlig redogörelse för ett företags el. en förenings verksamhet
annual report
Övrig: annual report

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.