vers på engelska

Här ar alla vers översättning till engelska

vers

[vär+s:] subst.
< vers, versen, verser >
- poesi, dikt(konst)
verse (poetry)
Exempel:
  • vers och prosa - verse and prose
Sammansättningar:
  • versmått - metre
Övrig: verse, metre, poetry

vers

[vär+s:] subst.
< vers, versen, verser >
- strof i en dikt
verse
(även om kort hel dikt)
("also of a complete short poem")
Uttryck:
  • sjunga på sista versen ("vara nästan slut") - be on one's (its) last legs, be on the way out ("be almost at the end")
Sammansättningar:
  • psalmvers - psalm verse
  • julklappsvers - little verse written to accompany a Christmas present or as a Christmas greeting
  • versrad - line of poetry
Övrig: verse, psalm verse, little verse written to accompany a christmas present or as a christmas greeting, line of poetry

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.