vetande på engelska

Här ar alla vetande översättning till engelska

vetande

[2vE:tande] subst.
< vetande, vetandet >
- det som man vet, kunskap
knowledge
Exempel:
  • mänskligt vetande - human knowledge
Uttryck:
  • (göra något) mot bättre vetande ("fast man vet att det är fel") - (do sth.) against one's better judgement ("knowing it is the wrong thing to do")
Övrig: knowledge

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.