vid på engelska

Här ar alla vid översättning till engelska

vid

[vi:d] adj.
< vid, vitt, vida >
- som har stor omkrets el. stor utbredning
wide
Motsatser: trång, snäv
Exempel:
 • en vid kjol - a wide skirt
 • i vida kretsar - in wide circles
Uttryck:
 • inom vida ramar ("med stor valfrihet") - within broad limits ("with considerable freedom of choice")
Avledningar:
 • milsvid - mile-wide
Övrig: wide, mile-wide

vid

[vi:d] prep.
- bredvid, intill; på
at
(anger (ungefärligt) läge i rummet)
("gives (approximate) spatial position")
Exempel:
 • anställd vid Volvo - employed at Volvo
 • bo vid havet - live by the sea
 • sitta vid ratten - sit at the wheel
 • läsa vid universitet - study at university
Uttryck:
 • vid sidan av (el. om) (arbetet) ("utanför (arbetet)") - in addition to (work) ("outside (work)")
Övrig: at

vid

[vi:d] prep.
- omkring, ungefär; i samband med
about, at
(anger (ungefärligt) läge i tiden)
("gives (approximate) temporal position")
Exempel:
 • vid sextiden - about six o'clock
 • vid årsskiftet - at the end of the year
 • vid sammanträdet - at the meeting
Uttryck:
 • vid behov ("om det behövs") - when needed ("if it is required")
Övrig: about, at

vid

[vi:d] prep.
- med avseende på, när det gäller, ifråga om
to
Exempel:
 • vänja sig vid trafiken - get used to the traffic
 • hon fäster stor vikt vid utseendet - she attaches great importance to her appearance
Övrig: to

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.