vida på engelska

Här ar alla vida översättning till engelska

vid

[vi:d] adj.
< vid, vitt, vida >
- som har stor omkrets el. stor utbredning
wide
Motsatser: trång, snäv
Exempel:
  • en vid kjol - a wide skirt
  • i vida kretsar - in wide circles
Uttryck:
  • inom vida ramar ("med stor valfrihet") - within broad limits ("with considerable freedom of choice")
Avledningar:
  • milsvid - mile-wide
Övrig: wide, mile-wide

vida

[2vI:da] adv.
- i stora områden
wide (known far and wide)
Exempel:
  • hon var vida känd för sin skönhet - she was widely known for her beauty
Övrig: wide, known far and wide

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.