vidare på engelska

Här ar alla vidare översättning till engelska

vidare

[2vI:dare] adj.
- mer, ytterligare
further (more)
Exempel:
  • ring oss för vidare besked - telephone us for further (more) information
Uttryck:
  • tills vidare ("en tid framåt") - until further notice, for the time being, for the present
  • utan vidare ("oförmodat, hastigt och lustigt") - at once, straight off, just like that ("unexpectedly, on the spur of the moment")
Övrig: further, more

vidare

[2vI:dare] adv.
- ytterligare, längre
on
Exempel:
  • vidare - go on, go further (farther)
  • resa vidare - travel on
Övrig: on

vidare

[2vI:dare] adv.
- dessutom
further
Exempel:
  • i rapporten föreslås vidare att det byggs fler lägenheter - the report further (also) suggests that more apartments be built
Uttryck:
  • och så vidare (osv) - and so on
Övrig: further

vidare

[2vI:dare] adv.
- inget vidare (bra) ("inte särskilt (bra)")
further
Övrig: further

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.