vidkommande på engelska

Här ar alla vidkommande översättning till engelska

vidkommande

[2vI:dkåm:ande] subst.
Uttryck:
  • för mitt (el. Sveriges el. svenskt etc) vidkommande ("vad mig (el. Sverige etc) beträffar") - as for myself (or Sweden etc.) ("as far as I (or Sweden etc.) am concerned"), for my part

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.