vikt på engelska

Här ar alla vikt översättning till engelska

viker

[vI:ker] verb
< viker, vek, vikt, vik, vika >
- lägga dubbel el. i veck
fold (bend)
Exempel:
  • en vikt sedel - a folded note
Övrig: fold, bend

viker

[vI:ker] verb
< viker, vek, vikt, vik, vika >
- dra sig tillbaka, ge efter
yield
Exempel:
  • regeringen viker inte från sin ståndpunkt - the government is not budging from its standpoint
Övrig: yield

viker

[vI:ker] verb
< viker, vek, vikt, vik, vika >
- reservera
reserve (keep, earmark)
Exempel:
  • vika en plats för någon - reserve a place for sby
Övrig: reserve, keep, earmark

vikt

[vik:t] subst.
< vikt, vikten, vikter >
- vad något väger; tyngd
weight
Exempel:
  • mått och vikt - weights and measures
  • gå upp i vikt - put on weight
Övrig: weight

vikt

[vik:t] subst.
< vikt, vikten, vikter >
- betydelse
importance
Exempel:
  • fästa stor vikt vid folkopinionen - attach great importance (weight) to public opinion
  • tala om vikten av att sluta röka - speak of the importance of giving up smoking
Övrig: importance

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.