vila på engelska

Här ar alla vila översättning till engelska

vila

[2vI:la] subst.
< vila, vilan >
- tillstånd då någon eller något vilar, stillhet, avkoppling
rest
Exempel:
 • han unnade sig inte ett ögonblicks vila - he did not allow himself a moment's rest
Uttryck:
 • den sista vilan ("döden") - the final rest ("death")
Sammansättningar:
 • vapenvila - cease fire
 • vilopaus - break, rest
 • vilrum - resting room
Övrig: rest, cease fire, break, rest, resting room

vilar

[2vI:lar] verb
< vilar, vilade, vilat, vila >
- inte vara i rörelse, ta igen sig
rest
(även bildligt "ligga i graven")
("also figuratively "lie in one's grave"")
Exempel:
 • nu vilar vi ett tag - let's rest for a while now
 • vila upp sig - have a good rest
 • vila benen - rest one's legs
 • vila i frid! - rest in peace!
Övrig: rest

vilar

[2vI:lar] verb
< vilar, vilade, vilat, vila >
- vara grundad
rest
(mest bildligt)
("mostly figuratively")
Exempel:
 • huset vilar på vulkanisk mark - the house rests (is built) on volcanic ground
 • beslutet vilar på ett rejält faktaunderlag - the decision was made on a sound factual basis
Övrig: rest

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.