vilar på engelska

Här ar alla vilar översättning till engelska

vilar

[2vI:lar] verb
< vilar, vilade, vilat, vila >
- inte vara i rörelse, ta igen sig
rest
(även bildligt "ligga i graven")
("also figuratively "lie in one's grave"")
Exempel:
  • nu vilar vi ett tag - let's rest for a while now
  • vila upp sig - have a good rest
  • vila benen - rest one's legs
  • vila i frid! - rest in peace!
Övrig: rest

vilar

[2vI:lar] verb
< vilar, vilade, vilat, vila >
- vara grundad
rest
(mest bildligt)
("mostly figuratively")
Exempel:
  • huset vilar på vulkanisk mark - the house rests (is built) on volcanic ground
  • beslutet vilar på ett rejält faktaunderlag - the decision was made on a sound factual basis
Övrig: rest

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.