vilja på engelska

Här ar alla vilja översättning till engelska

vilja

[2vIl:ja] se vill
will
Övrig: will

vilja

[2vIl:ja] subst.
< vilja, viljan, viljor >
- förmåga och avsikt att bestämma sina egna handlingar; önskan
will
Exempel:
 • en stark vilja - a strong will
 • viljan att lära sig något - the will to learn sth.
Uttryck:
 • mot sin vilja ("motvilligt") - against one's will ("reluctantly")
 • få sin vilja fram ("få som man vill") - have one's own way ("get what one wants")
Avledningar:
 • ovilja - unwillingness
Sammansättningar:
 • motvilja - reluctance
 • viljelös - without a will of one's own
Övrig: will, unwillingness, reluctance, without a will of one's own

vill

[vil:] verb
< vill, ville, velat, vilja >
- önska, sträva (efter)
want
(även med försvagad betydelse i uppmaningar)
("also downtoned in exhortations")
Exempel:
 • jag vill inte gå och lägga mig - I don't want to go to bed
 • vad vill du ha till middag? - what do you want for dinner?
 • vill du skicka mig saltet? - would you pass me the salt, please?
 • jag ville att han skulle stanna - I wanted him to stay
Uttryck:
 • det vill säga ("det betyder, alltså") - that is to say ("that means")
 • om det vill sig väl ("om det går bra") - if all goes well
 • det vill till (krafter för att lyfta stenen) ("det behövs (krafter etc)") - it will take (strength to lift the stone) ("(strength etc.) is needed to")
Övrig: want

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.