villkor på engelska

Här ar alla villkor översättning till engelska

villkor

[2vIl:kå:r] subst.
< villkor, villkoret, villkor, villkoren >
- det som fordras för att något ska ske, förutsättning
condition (also terms)
(även om fysiska omständigheter)
("also physical conditions")
Exempel:
  • konkurrera på lika villkor - compete under the same conditions (on the same footing)
  • förbättra villkoren för barnen - improve conditions for children
Sammansättningar:
  • köpevillkor - conditions of purchase
  • levnadsvillkor - living conditions
Övrig: condition, conditions of purchase, living conditions, also terms

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.