vinkelparentes på engelska

Här ar alla vinkelparentes översättning till engelska

vinkelparentes

[[email protected]:kelparente:s] subst.
< vinkelparentes, vinkelparentesen, vinkelparenteser >
- tecknet < och tecknet >
angle parenthesis
När tecknen < och > står ensamma kallas de "mindre än-tecken" respektive "större än-tecken". Vinkelparenteser används även för att avgränsa Internetadresser i löptext.
"character that marks off Internet addresses in a running text"
Övrig: angle parenthesis

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.