vinklar på engelska

Här ar alla vinklar översättning till engelska

vinkel

[[email protected]:kel] subst.
< vinkel, vinkeln, vinklar >
- öppning mellan två räta linjer som utgår från samma punkt, hörn
angle
Exempel:
  • 90 graders vinkel - 90 degree angle
  • rät vinkel - right angle
Uttryck:
  • i alla vinklar och vrår ("in i minsta utrymme") - in every nook and cranny ("in the very smallest places")
Övrig: angle

vinklar

[[email protected]:klar] verb
< vinklar, vinklade, vinklat, vinkla >
- ställa in i viss vinkel
slant
(bildligt "skildra (något) ensidigt från en viss synvinkel")
("figuratively "give a one-sided description of sth., describe sth. from a certain viewpoint"")
Exempel:
  • ett vinklat teveprogram - a biased (slanted) TV programme
Avledningar:
  • vinkling - bias, slant
Övrig: slant, bias, slant

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.