virvlar på engelska

Här ar alla virvlar översättning till engelska

virvel

[2vIr:vel] subst.
< virvel, virveln, virvlar >
- snabb spiralrörelse (i luft el. vatten)
whirl
Sammansättningar:
  • vattenvirvel - whirlpool, eddy
  • virvelvind - whirlwind
  • virvelstorm - cyclone, tornado, typhoon
Övrig: whirl, whirlpool, eddy, whirlwind, cyclone, tornado, typhoon

virvlar

[2vIr:vlar] verb
< virvlar, virvlade, virvlat, virvla >
- snurra runt i en virvel
whirl (swirl)
Exempel:
  • löven virvlar omkring - the leaves whirl around
Övrig: whirl, swirl

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.