vis på engelska

Här ar alla vis översättning till engelska

vis

[vi:s] adj.
< vis, vist, visa >
- klok
wise
(genom erfarenheter under ett långt liv)
("from experience gained during a long life")
Exempel:
  • vis av skadan - once bitten, twice shy
Övrig: wise

vis

[vi:s] subst.
< vis, viset, vis, visen >
- sätt
way
Exempel:
  • på skånskt vis - in the Scanian way (manner, fashion, style)
  • på liknande vis - in a similar way
Uttryck:
  • på så vis ("jaså") - so that's the way it is!
  • på sätt och vis (har du rätt) ("i vissa avseenden (har du rätt)") - in a way (sense) (you are right) ("in some respects (you are right)")
Övrig: way

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.