viss på engelska

Här ar alla viss översättning till engelska

viss

[vis:] adj.
< viss, visst, vissa >
- bestämd, särskild
certain
Exempel:
  • under en viss tid - for a given time
  • vissa av deltagarna - some of the participants
  • ett visst område - a given area
  • en viss Mr X - a certain Mr. X
Uttryck:
  • i viss mån ("till en del") - to a certain extent
  • i vissa fall ("ibland") - in some (certain) cases ("sometimes")
  • på vissa håll ("på en del platser, bland somliga") - in some quarters ("in some places, among some people")
Övrig: certain

viss

[vis:] adj.
< viss, visst, vissa >
- säker, övertygad
certain
Exempel:
  • vara viss om att lyckas - be sure about winning
Sammansättningar:
  • visshet - certainty
Övrig: certain, certainty

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.