visst på engelska

Här ar alla visst översättning till engelska

viss

[vis:] adj.
< viss, visst, vissa >
- bestämd, särskild
certain
Exempel:
 • under en viss tid - for a given time
 • vissa av deltagarna - some of the participants
 • ett visst område - a given area
 • en viss Mr X - a certain Mr. X
Uttryck:
 • i viss mån ("till en del") - to a certain extent
 • i vissa fall ("ibland") - in some (certain) cases ("sometimes")
 • på vissa håll ("på en del platser, bland somliga") - in some quarters ("in some places, among some people")
Övrig: certain

viss

[vis:] adj.
< viss, visst, vissa >
- säker, övertygad
certain
Exempel:
 • vara viss om att lyckas - be sure about winning
Sammansättningar:
 • visshet - certainty
Övrig: certain, certainty

visst

[vis:t] se viss
certain
Övrig: certain

visst

[vis:t] adv.
- säkert, absolut
certainly
Exempel:
 • visst är det skönt med semester - it certainly is nice to have a holiday
 • det har jag visst inte sagt! - I certainly didn't say that!
 • ja visst! - yes, of course!
Övrig: certainly

visst

[vis:t] adv.
- tydligen, enligt vad folk säger
probably
Exempel:
 • han kommer visst från Spanien - he probably comes from Spain
Övrig: probably

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.