vitt på engelska

Här ar alla vitt översättning till engelska

vid

[vi:d] adj.
< vid, vitt, vida >
- som har stor omkrets el. stor utbredning
wide
Motsatser: trång, snäv
Exempel:
 • en vid kjol - a wide skirt
 • i vida kretsar - in wide circles
Uttryck:
 • inom vida ramar ("med stor valfrihet") - within broad limits ("with considerable freedom of choice")
Avledningar:
 • milsvid - mile-wide
Övrig: wide, mile-wide

vit

[vi:t] adj.
< vit, vitt, vita >
- färgad som snö
white
(beroende på föremål även "ljus, ofärgad")
("depending on the object, also "light, not coloured"")
Exempel:
 • vit skjorta - white shirt
 • vitt vin - white wine
 • den vita befolkningen - the white population
Uttryck:
 • vita duken ("filmduken") - the silver screen ("film screen")
Sammansättningar:
 • kritvit - chalk white
 • vitklädd - dressed in white
Övrig: white, chalk white, dressed in white

vitt

[vit:] adv.
- helt, långt
widely
(för att ange avstånd mellan positioner)
("to express the distance between positions")
Exempel:
 • vitt skilda åsikter - widely differing opinions
 • vitt och brett - far and wide
Övrig: widely

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.