vittne på engelska

Här ar alla vittne översättning till engelska

vittne

[2vIt:ne] subst.
< vittne, vittnet, vittnen, vittnena >
- person som inför domstol ger upplysningar av betydelse för ett rättsfall
witness
(även allmänt "person som varit närvarande (när något inträffat) och kan intyga vad som skett")
("also commonly "sby who was present (when sth. took place) and can testify to what happened"")
Exempel:
  • bli vittne till en olycka - be a witness to an accident
Sammansättningar:
  • huvudvittne - main witness
  • ögonvittne - eye witness
Övrig: witness, main witness, eye witness

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.