vittnesbörd på engelska

Här ar alla vittnesbörd översättning till engelska

vittnesbörd

[2vIt:nesbö:r+d] subst.
< vittnesbörd, vittnesbördet, vittnesbörd, vittnesbörden >
- vittnesmål
testimony
(även allmänt "tydligt tecken")
("also commonly "clear indication"")
Uttryck:
  • bära vittnesbörd om ("vara tecken på") - testify to ("be a sign of")
Övrig: testimony

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.