vrider på engelska

Här ar alla vrider översättning till engelska

vrider

[vrI:der] verb
< vrider, vred, vridit, vrid, vrida >
- röra runt el. åt sidan, vända, snurra
turn
Exempel:
  • vrida på huvudet - turn one's head
  • vrida om en nyckel - turn a key
  • vrida och vända på sig - toss and turn
  • vrida sig av skratt - double up with laughter
Uttryck:
  • vrida ur ("tömma på vatten") en trasa - wring out ("squeeze the water out of") a cloth
  • vrida upp ("spänna fjädern på") en klocka - wind up ("wind the spring of") a clock
Övrig: turn

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.