yttrar på engelska

Här ar alla yttrar översättning till engelska

ytter

[Yt:er] subst.
< ytter, yttern, yttrar >
- anfallsspelare på ytterkanten (i fotboll etc)
winger (attacking player on the wings (in football etc.))
Övrig: winger, attacking player on the wings

yttrar

[2Yt:rar] verb
< yttrar, yttrade, yttrat, yttra >
- säga, uttala
say, comment, utter
Exempel:
  • det kan jag inte yttra mig om - I cannot comment on that
  • yttra sig över en utredning - comment on the report of a commission of inquiry
Övrig: say, comment, utter

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.