aktiespara på finska

Här ar alla aktiespara översättning till finska

aktie

[Ak:tsie] subst.
< aktie, aktien, aktier >
- andel i ett aktiebolag
osake
(bildligt "anseende")
("kuv. "maine"")
Exempel:
 • hennes aktier står högt i kurs - hänen osakkeensa ovat korkeassa kurssissa
Uttryck:
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning") - parantaa osakkeitaan
Sammansättningar:
 • aktiekapital - osakepääoma
 • aktieägare - osakkeenomistaja
 • aktiebrev - osakekirja
 • aktiebörs - arvopaperipörssi
 • aktiefond - osakerahasto
 • aktiemajoritet - osake-enemmistö
 • aktieportfölj - osakesalkku
 • aktiepost - osakemäärä
 • aktiespara - sijoittaa osakkeisiin
 • A-aktie - A-osake
Övrig: osake, osakepääoma, osakkeenomistaja, osakekirja, arvopaperipörssi, osakerahasto, osake-enemmistö, osakesalkku, osakemäärä, sijoittaa osakkeisiin, a-osake

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.