allemansrätt på finska

Här ar alla allemansrätt översättning till finska

allemansrätt

[2Al:emansret:] subst.
< allemansrätt, allemansrätten >
- sedvanerätt inskriven i Naturskyddslagen
jokamiehenoikeus
Lika rätt för alla i Sverige att vistas ute i naturen (utom på tomt och åker i enskild ägo), plocka bär och svamp etc. Denna rätt innebär samtidigt ett ansvar att inte skada naturen, t ex inte skräpa ner, inte ta med sig växande träd och buskar. Huvudregel: "inte störa inte förstöra".
"Ruotsissa on kaikilla yhtäläinen oikeus oleskella luonnossa (paitsi yksityisen omistamalla tontilla ja pellolla), poimia marjoja ja sieniä jne. Tämä oikeus merkitsee samalla vastuuta siitä, ettei luonnossa liikkuva vahingoita luontoa, ei esim. roskaa, ei katko kasvavia puita ja pensaita"
Övrig: jokamiehenoikeus

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.