allmän rättshjälp på finska

Här ar alla allmän rättshjälp översättning till finska

allmän rättshjälp

[2Al:men: 2rEt:sjel:p] subst.
- ekonomisk hjälp i vissa juridiska frågor som kan prövas vid allmän domstol
yleinen oikeusapu
allmän rättshjälp ges till privatpersoner med en inkomst upp till ett visst belopp. Den sökande skall själv bidra till kostnaderna efter förmåga. Allmänna advokatbyråer är skyldiga att lämna rättshjälp.
"Yleistä oikeusapua annetaan yksityishenkilöille, joiden tulot alittavat tietyn rajan. Hakijan on itse kykynsä mukaan osallistuttava kustannusten maksuun. Yleiset asianajotoimistot ovat velvollisia antamaan oikeusapua."
Övrig: yleinen oikeusapu

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.