allmän röstlängd på finska

Här ar alla allmän röstlängd översättning till finska

allmän röstlängd

[2Al:men: 2rÖs:[email protected]:d] subst.
- förteckning över röstberättigade
yleinen vaaliluettelo
De som har rösträtt förs automatiskt upp i denna röstlängd.
"Äänioikeutetut merkitään automaattisesti vaaliluetteloon."
Övrig: yleinen vaaliluettelo

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.