allmänmänsklig på finska

Här ar alla allmänmänsklig översättning till finska

allmän

[2Al:men:] adj.
< allmän, allmänt, allmänna >
- som delas av el. gäller alla, generell
yleinen
Exempel:
  • allmän försäkring - yleinen vakuutus
  • allmän kurs (i engelska) - (englannin) yleiskurssi
  • allmän värnplikt - yleinen asevelvollisuus
  • den allmänna opinionen - yleinen mielipide
  • allmänna val - yleiset vaalit
  • allmänna (väderleks)utsikter för tisdagen - yleinen (sää)ennuste tiistaiksi
  • av allmänt intresse - yleisen edun mukaista
Sammansättningar:
  • allmänläkare - yleislääkäri
  • allmänmänsklig - yleisinhimillinen
  • allmänpolitisk - yleispoliittinen
Övrig: yleinen, yleislääkäri, yleisinhimillinen, yleispoliittinen

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.