allmännyttiga på finska

Här ar alla allmännyttiga översättning till finska

allmännyttig

[2Al:menyt:ig] adj.
< allmännyttig, allmännyttigt, allmännyttiga >
- nyttig el. förmånlig för allmänheten
yleishyödyllinen
allmännyttiga är kommunala bostadsföretag där hyrorna bestäms enligt en självkostnadsprincip efter förhandlingar med hyresgästernas organisation. Dessa hyror är bestämmande för likvärdiga bostäder vid prövning i hyresnämnden.
"Yleishyödyllisiä ovat kunnalliset asuntoyritykset, joissa vuokra määrätään omakustannusperiaatteen mukaan vuokralaisjärjestön kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen. Näihin vuokriin vedotaan, kun vuokralautakunta harkitsee vastaavanlaisten asuntojen vuokria."
Exempel:
  • allmännyttiga bostadsföretag - yleishyödylliset asuntoyritykset
Övrig: yleishyödyllinen

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.