allmänt på finska

Här ar alla allmänt översättning till finska

allmän

[2Al:men:] adj.
< allmän, allmänt, allmänna >
- som delas av el. gäller alla, generell
yleinen
Exempel:
 • allmän försäkring - yleinen vakuutus
 • allmän kurs (i engelska) - (englannin) yleiskurssi
 • allmän värnplikt - yleinen asevelvollisuus
 • den allmänna opinionen - yleinen mielipide
 • allmänna val - yleiset vaalit
 • allmänna (väderleks)utsikter för tisdagen - yleinen (sää)ennuste tiistaiksi
 • av allmänt intresse - yleisen edun mukaista
Sammansättningar:
 • allmänläkare - yleislääkäri
 • allmänmänsklig - yleisinhimillinen
 • allmänpolitisk - yleispoliittinen
Övrig: yleinen, yleislääkäri, yleisinhimillinen, yleispoliittinen

allmän

[2Al:men:] adj.
< allmän, allmänt, allmänna >
- vag, obestämd
ylimalkainen
Exempel:
 • en allmän känsla av obehag - ylimalkainen tunne
Övrig: ylimalkainen

allmän

[2Al:men:] adj.
< allmän, allmänt, allmänna >
- offentlig, statlig
julkinen, yleinen
Exempel:
 • allmän handling - julkinen asiakirja
 • allmän plats - yleinen paikka
 • allmän tjänst - julkinen virka
 • allmän åklagare - yleinen syyttäjä
 • allmänna medel - julkiset varat
 • det allmänna -
 • allmänna kommunikationsmedel - yleiset liikennevälineet
Uttryck:
 • det allmänna ("stat o. kommun, myndigheterna") - valtio, kunta, viranomaiset
Övrig: julkinen, yleinen

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.