allmän rättshjälp på grekiska

Här ar alla allmän rättshjälp översättning till grekiska

allmän rättshjälp

[2Al:men: 2rEt:sjel:p] subst.
- ekonomisk hjälp i vissa juridiska frågor som kan prövas vid allmän domstol
δημόσια νομική αρωγή (οικονομική ενίσχυση σε ορισμένες νομικές υποθέσεις που μπορούν να εκδικαστούν ενώπιον δικαστηρίου)
allmän rättshjälp ges till privatpersoner med en inkomst upp till ett visst belopp. Den sökande skall själv bidra till kostnaderna efter förmåga. Allmänna advokatbyråer är skyldiga att lämna rättshjälp.
"Η δημόσια νομική αρωγή προσφέρεται σε ιδιώτες με εισόδημα μέχρι ένα ορισμένο ύψος. Ο αιτών οφείλει να συμβάλει κατά δύναμη στα έξοδα. Τα γενικά δικηγορικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν νομική αρωγή"
Övrig: δημόσια νομική αρωγή, οικονομική ενίσχυση σε ορισμένες νομικές υποθέσεις που μπορούν να εκδικαστούν ενώπιον δικαστηρίου

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.