andelslägenheter på grekiska

Här ar alla andelslägenheter översättning till grekiska

andelslägenhet

[2An:de:lslä:genhe:t] subst.
< andelslägenhet, andelslägenheten, andelslägenheter >
- ofta samägande i ett flerbostadshus utan att bostadsrättsförening bildas.
διαμέρισμα ιδιόκτητο (συχνά συνιδιοκτησία σε πολυκατοικία χωρίς τη δημιουργία οργάνωσης των κατόχων των διαμερισμάτων)
Utgör idag en liten del av lägenhetsbeståndet.
"Σήμερα αποτελεί το είδος αυτό ένα μικρό μέρος του συνόλου των διαμερισμάτων"
Övrig: διαμέρισμα ιδιόκτητο, συχνά συνιδιοκτησία σε πολυκατοικία χωρίς τη δημιουργία οργάνωσης των κατόχων των διαμερισμάτων

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.