anställningsskyddet på grekiska

Här ar alla anställningsskyddet översättning till grekiska

anställningsskydd

[2An:[email protected]$yd:] subst.
< anställningsskydd, anställningsskyddet >
- den trygghet som följer med en anställning
προστασία διορισμού, μονιμότητα
Rätten att säga upp en anställd är begränsad genom reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).
"το δικαίωμα απόλυσης ενός εργαζομένου περιορίζεται από τις διατάξεις του νόμου για την προστασία των εργαζομένων"
Övrig: προστασία διορισμού, μονιμότητα

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.