antagandepoängen på grekiska

Här ar alla antagandepoängen översättning till grekiska

antagandepoäng

[2An:ta:[email protected]:] subst.
< antagandepoäng, antagandepoängen >
- mått på förlorad sannolik arbetsinkomst under ett år vid beräkning av förtidspension
υποθετικές μονάδες
Antagandepoäng används av försäkringskassan för att jämna ut skillnader mellan förtidspensionen och ålderspensionen.
"οι υποθετικές μονάδες χρησιμοποιούνται από το Ταμείο ασθενείας για να εξισωθεί η διαφορά μεταξύ πρόωρης σύνταξης και σύνταξης γήρατος"
Övrig: υποθετικές μονάδες

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.