allmän rättshjälp på kroatiska

Här ar alla allmän rättshjälp översättning till kroatiska

allmän rättshjälp

[2Al:men: 2rEt:sjel:p] subst.
- ekonomisk hjälp i vissa juridiska frågor som kan prövas vid allmän domstol
javna pravna pomoć ((novčana pomoć za određena pravna pitanja))
allmän rättshjälp ges till privatpersoner med en inkomst upp till ett visst belopp. Den sökande skall själv bidra till kostnaderna efter förmåga. Allmänna advokatbyråer är skyldiga att lämna rättshjälp.
"Daje se osobama s prihodom do određene visine. Molitelj mora sam pridonijeti troškovima prema vlastitim mogućnostima. Javni odvjetnički uredi dužni su pružiti pravnu pomoć."
Övrig: javna pravna pomoć

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.