allmän självdeklaration på kroatiska

Här ar alla allmän självdeklaration översättning till kroatiska

deklaration

[deklara$O:n] subst.
< deklaration, deklarationen, deklarationer >
- uppgift om inkomst
porezna prijava
Deklarationen görs dels på en förenklad förtryckt blankett för enskilda skattebetalare, som före den 2 maj skall skickas in till lokala skattemyndigheten i det län där de bor, och på en blankett för bl.a rörelseidkare, som skall fyllas i och skickas in före den 31 mars varje år.
"Porezna prijava za porezne obveznike pojedince popunjava se na pojednostavnjenoj tiskanici i predaje se do 2. svibnja mjesnoj poreznoj upravi, a poduzetnici popunjavaju posebnu tiskanicu koju moraju predati svake godine do 31. ožujka."
Sammansättningar:
  • allmän självdeklaration - opća porezna prijava
  • deklarationsblankett - tiskanica za poreznu prijavu
Övrig: porezna prijava, opća porezna prijava, tiskanica za poreznu prijavu

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.