allemansrätt på ryska

Här ar alla allemansrätt översättning till ryska

allemansrätt

[2Al:emansret:] subst.
< allemansrätt, allemansrätten >
- sedvanerätt inskriven i Naturskyddslagen
право свободного природопользования
Lika rätt för alla i Sverige att vistas ute i naturen (utom på tomt och åker i enskild ägo), plocka bär och svamp etc. Denna rätt innebär samtidigt ett ansvar att inte skada naturen, t ex inte skräpa ner, inte ta med sig växande träd och buskar. Huvudregel: "inte störa inte förstöra".
"общее право жителей Швеции на доступ к дарам природы (за исключением частных земельных участков и полей), т.е. каждый имеет право собирать ягоды и грибы и т.п. Право подразумевает ответственность за причинение вреда окружающей среде (т.e. запрещено мусорить, незаконно вырубать лес и пр.)"
Övrig: право свободного природопользования

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.