allmän försäkring på ryska

Här ar alla allmän försäkring översättning till ryska

allmän försäkring

[2Al:men: för+sÄ:[email protected]] subst.
- lagstadgad försäkring som ger alla som bor i Sverige grundskydd vid t ex sjukdom, barnsbörd och ålderdom
Avser alla svenska medborgare och alla i Sverige bosatta utlänningar. Omfattar ett grundskydd som ger sjukvårdsförmåner, t ex läkarvård, föräldraförmåner, i form av föräldrapenning.
"распространяется на всех жителей Швеции, включая иностранных граждан. Обеспечивает базовую страховую защиту и льготную медицинскую помощь, льготы в связи с рождением и воспитанием детей (например, пособие по уходу за ребёнком)"
Övrig: обязательное страхование

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.