allmän rättshjälp på ryska

Här ar alla allmän rättshjälp översättning till ryska

allmän rättshjälp

[2Al:men: 2rEt:sjel:p] subst.
- ekonomisk hjälp i vissa juridiska frågor som kan prövas vid allmän domstol
allmän rättshjälp ges till privatpersoner med en inkomst upp till ett visst belopp. Den sökande skall själv bidra till kostnaderna efter förmåga. Allmänna advokatbyråer är skyldiga att lämna rättshjälp.
"льготная юридическая помощь оказывается физическим лицам с заработком, не превышающим определённую норму. Определённая часть затрат должна быть оплачена из средств заявителя. Государственные адвокатские конторы обязаны оказывать льготную юридическую помощь"
Övrig: льготная юридическая помощь

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.