allmänmänsklig på ryska

Här ar alla allmänmänsklig översättning till ryska

allmän

[2Al:men:] adj.
< allmän, allmänt, allmänna >
- som delas av el. gäller alla, generell
общий
Exempel:
  • allmän försäkring - обязательное страхование
  • allmän kurs (i engelska) - общий курс (англ. языка)
  • allmän värnplikt - всеобщая воинская повинность
  • den allmänna opinionen - общественное мнение
  • allmänna val - всеобщие выборы
  • allmänna (väderleks)utsikter för tisdagen - общий прогноз погоды (на вторник)
  • av allmänt intresse - представляющий всеобщий интерес, интересный всем
Sammansättningar:
  • allmänläkare - врач-терапевт, врач общей практики
  • allmänmänsklig - общечеловеческий
  • allmänpolitisk - общественно-политический
Övrig: общий, врач-терапевт, врач общей практики, общечеловеческий, общественно-политический

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.