allmänna på ryska

Här ar alla allmänna översättning till ryska

allmän

[2Al:men:] adj.
< allmän, allmänt, allmänna >
- som delas av el. gäller alla, generell
общий
Exempel:
 • allmän försäkring - обязательное страхование
 • allmän kurs (i engelska) - общий курс (англ. языка)
 • allmän värnplikt - всеобщая воинская повинность
 • den allmänna opinionen - общественное мнение
 • allmänna val - всеобщие выборы
 • allmänna (väderleks)utsikter för tisdagen - общий прогноз погоды (на вторник)
 • av allmänt intresse - представляющий всеобщий интерес, интересный всем
Sammansättningar:
 • allmänläkare - врач-терапевт, врач общей практики
 • allmänmänsklig - общечеловеческий
 • allmänpolitisk - общественно-политический
Övrig: общий, врач-терапевт, врач общей практики, общечеловеческий, общественно-политический

allmän

[2Al:men:] adj.
< allmän, allmänt, allmänna >
- vag, obestämd
общий (неясный)
Exempel:
 • en allmän känsla av obehag - чувство смутной неприязни
Övrig: общий, неясный

allmän

[2Al:men:] adj.
< allmän, allmänt, allmänna >
- offentlig, statlig
государственный (публичный)
Exempel:
 • allmän handling - публичный акт (открытый, незасекреченный документ)
 • allmän plats - общественное место
 • allmän tjänst - служба в государственном секторе
 • allmän åklagare - государственный или общественный обвинитель
 • allmänna medel - государственные деньги
 • det allmänna - общественность
 • allmänna kommunikationsmedel - общественный транспорт
Uttryck:
 • det allmänna ("stat o. kommun, myndigheterna") - государственный сектор (государство и муниципалитеты)
Övrig: государственный, публичный

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.