allmännyttigt på ryska

Här ar alla allmännyttigt översättning till ryska

allmännyttig

[2Al:menyt:ig] adj.
< allmännyttig, allmännyttigt, allmännyttiga >
- nyttig el. förmånlig för allmänheten
общественный (коммунальный)
Allmännyttiga är kommunala bostadsföretag där hyrorna bestäms enligt en självkostnadsprincip efter förhandlingar med hyresgästernas organisation. Dessa hyror är bestämmande för likvärdiga bostäder vid prövning i hyresnämnden.
"некоммерческие муниципальные жилищно-строительные фирмы, где цены на жильё не превышают себестоимости и устанавливаются в процессе переговоров с Союзом квартиросъёмщиков. Уровень таких цен является условным индикатором платы за аналогичное жильё при рассмотрении жилищных споров комиссией по жилищным спорам"
Exempel:
  • allmännyttiga bostadsföretag - муниципальная жилищно-строительная фирма
Övrig: общественный, коммунальный

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.